Etický kodex realitního makléře

Naším hlavním posláním je plnit Vaše sny o bydlení...

Vážíme si všech našich klientů a s patřičnou péči se snažíme jim poskytnout kompletní realitní služby v co největší kvalitě,
a dle základních principů tohoto Etického kodexu.

 

Etický kodex realitní kanceláře / realitního makléře

Motto: „Cokoliv, co nechceš, aby jiní činili tobě, nečiň ty jim"

 

 1. Realitní kancelář/makléř jedná při své činnosti vždy s odbornou péčí, čestně, v souladu s dobrými mravy a platnými právními normami České republiky.
   
 2. Realitní kancelář/makléř svým jednáním nepoškodí oprávněné zájmy a práva klienta. Mezi svými klienty nečiní rozdílů z důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.

 3. Realitní kancelář/makléř volí takové postupy jednání, aby nezneužil svého postavení v neprospěch svého klienta.

 4. Realitní kancelář/makléř nesmí bez souhlasu klienta zveřejnit důvěrné informace (běžně nedostupné) klientem poskytnuté, a to ani po ukončení spolupráce.

 5. Realitní kancelář/makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.

 6. Realitní kancelář/makléř spolupracuje s ostatními realitními kancelářemi/makléři, pokud je to v zájmu klienta. Při takové spolupráci realitní makléř realitního makléře úmyslně nepoškodí, respektuje zásady dobré spolupráce, zdvořilosti a kolegiality.

 7. Realitní makléř nerealizuje obchodní nabídky vlastní nebo členů své rodiny (osob blízkých), či vlastní firmy, pokud s touto skutečností klienta neseznámí.

 8. Realitní makléř jedná vždy ve prospěch firmy, kterou reprezentuje.

 9. Realitní makléř svým vystupováním vždy reprezentuje firmu, a tím i svoji osobnost.

 10. Realitní kancelář/makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále zdokonaluje ve všech oblastech realitní činnosti.