Doporučujeme

Reference

Ráda bych touto cestou poděkovala Vaší realitní kanceláři Dream House Reality, především makléřce Evě Kubizňákové, za zprostředkování prodeje bytu. Vše proběhlo v naprostém pořádku, zároveň děkuji za vyřešení zapekl... pokračování

Petra Č. - prodej bytu 1+kk, Praha 9 - Kyje

Dobrý den, paní Petrásková, chtěla bych Vám touto cestou poděkovat za klienta, kterého jste mi doporučila. Vše klape tak jak má!! Děkuji moc!!!!!!

Jana Z. - pronájem bytu Praha

Rád bych poděkoval Tereze Karlíčkové za velice profesionální přístup a zprostředkování bydlení. Vše proběhlo dle domluvy a v pořádku - tedy tak jak bych očekával. Děkuji.

Dan H. - pronájem bytu 2+kk Praha 5 - Stodůlky
Všechny reference Přidat referenci

Aktuality

Co vše se zapisuje do katastru nemovitostí

Zápisem týkajícím se práv do katastru nemovitostí se rozumí zápis vìcných práv, práv ujednaných jako vìcná, nájmu a pachtu. Existují tøi druhy zápisù: vklad, záznam a poznámka. Vìcná práva se dle platných zákonù a vyhlášek vždy zapisují vkladem.

Na hypotéku dosáhne více zájemcù. ÈNB zrušila další omezení

Èeská národní banka (ÈNB) na svém vèerejším zasedání rozhodla o deaktivaci ukazatele DTI. Parametr DTI (Debt To Income) stanovuje pomìr výše celkového zadlužení žadatele o úvìr a výše jeho èistého roèního pøíjmu. Do konce roku bude platit, že žadatel nesmí pøekroèit 8,5 násobek roèního pøíjmu. U osob do 36 let je to 9,5násobek. Od 1. ledna 2024 již nebude ÈNB tento ukazatel sledovat.

Èeká nás velká nájemní revoluce? Návrh nového zákona øeší, jak zamezit øetìzení nájemních smluv

V rámci chystaného zákona o podpoøe v bydlení chce vláda mj. zamezit øetìzení nájemních smluv na dobu urèitou. Je však otázkou, zda to bude výhodné pro obì smluvní strany, nebo zda to bude znamenat spíše vìtší nejistotu a èastìjší stìhování. Nìkteré názory se dokonce pøiklánìjí k tomu, že se èást nájemních vztahù mùže pøenést i do šedé ekonomiky.