Aktuální znění občanského zákoníku upravující max. výši vratné kauce (jistoty) u pronájmu nemovitostí

Zákon 460/2016 mění výši jistoty, a to tak, že od 28. února 2017 mohou pronajímatelé požadovat složení jistoty v maximální výši trojnásobku měsíčního nájemného.

„Vzhledem k tomu, že nadále se do maximální výše jistoty nebudou počítat zálohy na služby, bude maximální výše jistoty po uvedeném datu v konečném důsledku nižší než v době platnosti starého občanského zákoníku (tj. do konce roku 2013), kdy pronajímatel mohl požadovat od nájemce složení kauce až do výše šestinásobku měsíčního nájemného,“ uvedla Cvrčková a dodala, že nová, maximální výše jistoty se bude týkat pouze nájemních smluv uzavřených od 28. února 2017, resp. kaucí sjednaných po tomto datu.

Z důvodové zprávy vyplývá, že důvodem pro snížení maximální přípustné výše jistoty je skutečnost, že podle poznatků ministerstva práce a sociálních věcí je šestinásobek nájemného nepřiměřeně vysoký a komplikuje přístup ke standardnímu bydlení spoluobčanům s nižšími příjmy.

 

Informace pochází z portálu www.novinky.cz