PENB = Průkazy energetické náročnosti budovy

Povinnost obstarat PENB upravuje zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií a jeho novela č. 103/2015 Sb. s účinností od 1.7.2015.
         (celé znění zákona vč. novely ke stažení ZDE)

 


Jednoduchý přehled povinnosti zpracování PENB:

 1. při prodeji / pronájmu DOMU - povinně se zpracovávají od 1.1.2013
  - příslušný zákon nedefinuje pojem rodinný dům, ale hovoří obecně o budově, jako celku;
  - povinnost platí nejenom pro rodinné domy a vily, ale také pro případy prodejů celých bytových či administrativních budov a jiných budov.

  Povinnost PENB předkládat nemusí být v těchto případech:
  - budovu s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2,
  - budovu navrhovanou a obvykle užívanou jako místo bohoslužeb a pro náboženské účely,
  - stavbu pro rodinnou rekreaci, které jsou užívány pouze část roku (jejichž odhadovaná spotřeba energie je nižší než 25 % spotřeby energie, k níž by došlo při celoročním užívání),
  - u budov, které jsou kulturní památkou nebo se nacházejí v památkové rezervaci (pozor, nezaměňovat s památkovou zónou),
  - průmyslový a výrobní provoz, dílenský provoz a zemědělskou budovu se spotřebou energie do 700 GJ za rok (194 MWh/rok);
  - u budov postavených a zároveň naposledy rekonstruovaných před 1. 1. 1947, je možné neopatřit pro prodávaný dům PENB (Platí to pouze za předpokladu, že se tak prodávající a kupující písemně dohodnou - např. v kupní smlouvě). Za rekonstrukci se považuje změna obálky budovy (střecha, obvodové stěny, okna, dveře a podlaha) na ploše větší než 25 %. V inzerátech musí být uvedena nejhorší energetická třída G - mimořádně nehospodárná budova. Pokud však kupující nesouhlasí, musí prodávající nechat zpracovat PENB!

  Lze něčím nahradit PENB?
  - Bohužel nikoliv, PENB nelze ničím nahradit!

   
 2. při prodeji / pronájmu BYTU (v osobním vlastnictví) - povinně se zpracovávají od 1.1.2013
  - při prodeji ucelené části budovy či jednotky
  - za ucelenou část budovy nebo jednotku se považuje: bytová jednotka, celé patro, polovina domu, část domu se samostatným vchodem
  - SVJ má povinnost opatřit PENB při prodeji / pronájmu ucelené části budovy či jednotky
  - pokud má SVJ vyhotoven PENB, stačí Vám jeho ověřená kopie. Pokud ho nemá, je nejjednodušší ho nechat zpracovat (PENB se nedělá na jednotlivé bytové jednotky, ale na celý bytový dům)!

  Lze něčím nahradit PENB?
  - Ano, tato možnost existuje. Energetický štítek lze nahradit * vyúčtováním dodávek elektřiny, plynu nebo jiného tepelné energie (vyúčtování spotřeby vody není relevantní) pro příslušnou jednotku za uplynulé 3 roky.
  * Tuto výjimku lze aplikovat pouze za splnění předpokladu, kdy vlastník jednotky písemně požádal majitele objektu nebo společenství vlastníků jednotek (SVJ) o předání /předložení energetického štítku pro celou budovu. Pokud majiteli bytové jednotky nebyl i přesto PENB předán, je možno jej nahradit zmíněným vyúčtováním dodávek energií.              

   
 3. při prodeji / podnájmu bytové jednotky (v družstevním vlastnictví) - povinnost nevzniká
  - jedná se konkrétně o tyto 2 případy:
                     - kdy dochází k převodu členských práv a povinností spojených s právem nájmu bytu (prodej bytu)
                     - kdy dochází k podpisu podnájemní smlouvy mezi nájemcem (družstevníkem) a třetí osobou (podnájemcem)
  - naopak povinnost PENB předložit vzniká v případě, kdy dochází k podpisu nájemní smlouvy mezi majitelem objektu (družstvem), nikoliv družstevníkem (jako nájemcem), a novým nájemcem 

   
 4. při výstavbě novostavby / rekonstrukci (na základě stavebního povolení) - povinně se zpracovávají již od 1.1.2009
  - povinnou součástí projektové dokumentace podávané ve stavebním řízení (stavební povolení nebo ohlášení) je PENB, proto je u všech novostaveb nebo rekonstrukcí, které vyžadují souhlas stavebního úřadu, nutné energetický štítek vypracovat

  Podklady k vypracování?
  - výkresy – půdorysy, pohledy a řezy,
  - skladby konstrukcí,
  - způsob vytápění a ohřevu teplé vody,
  - ostatní využívané technologie (solární panely, fotovoltaiky, osvětlení, klimatizace).

   
 5. PENB pro SVJ - povinně se zpracovávají (při nakládání s majetkem) od 1.7.2015
  - novelou zákona o hospodaření energií se od 1. 7. 2015 ruší povinnost pro bytové domy nechat zpracovat PENB k určitému datu dle velikosti domu, povinnost mít zpracovaný průkaz však zůstává
  - pokud má SVJ vyhotoven PENB, stačí Vám jeho ověřená kopie. Pokud ho nemá, je nejjednodušší ho nechat zpracovat (PENB se nedělá na jednotlivé bytové jednotky, ale na celý bytový dům)!

  Povinnost vlastníka či společenství vlastníků jednotek (SVJ) obstarat PENB štítek však zůstává v případě:
  - prodeje celé nebo ucelené části budovy,
  - pronájmu budovy,
  - pronájmu ucelené části budovy (účinnost od 1. 1. 2016).

   
 6. PENB u administrativní budov / jednotek
  - stejně jako majitelé bytových domů jsou nyní majitelé administrativních budov povinni mít zpracovaný PENB (dle zákona č. 406/2000 Sb.), a to v těchto případech:
                 - od 1. 7. 2015 v případě prodeje a pronájmu celé budovy,
                - od 1. 1. 2016 v případě pronájmu ucelené části budovy (bytové a nebytové prostory apod.) - pronájem kanceláře, restaurace, obchodních nebo výrobních prostor, nebo jiné části budovy, která je určena k samostatnému používání nebo byla za tímto účelem upravena.

 

Nutné podklady pro vyhotovení PENB?

Identifikační údaje budovy:

Technické údaje budovy:

 

Zde si dovolujeme připojit jednoduchý tahák obsahující veškeré informace uvedené výše (celý tahák ke stažení ZDE):


 

Odpovědnost majitelů při nesplnění povinnosti předložit PENB?

   Při nedodržení těchto povinností hrozí majiteli pokuta 100.000,-Kč (pro fyzickou osobu) a 200.000,-Kč (pro právnickou osobu)!!

 

Odpovědnost RK (realitní kanceláře) při nesplnění povinnosti předložit PENB?

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A kolik to vše stojí, kde a jak můžu objednat?

- CENA je vždy stanovena individuálně na základě dostupných podkladů (orientačně se ceny pohybují: u RD 4.000,- až 6.000,-, u bytových domů/administrativních budou 7.000,- až 10.000,-, s možností poskytnutí slevy 1.000,- za dodání veškeré dokumentace, tj. nebude nutné nové zaměřování nemovitosti) - více informací o ceně na níže uvedeném telefonním čísle/emailu.

- naším partnerem je společnost Consultora, kterou jsme vybrali na základě našich dlouhodobých zkušeností. Pro naše klienty vypracují PENB přednostně, za příznivou cenu po celé ČR a v domluveném termínu.

- pokud vypracování PENB objednáte prostřednictvím naší realitní kanceláře, bude Vám poskytnuta výrazná sleva oproti klasickému ceníku společnosti Consultora

- Chcete si objednat vypracování PENB? Kontaktujte nás v níže přiloženém kontaktním formuláři nebo si ZDE stáhněte "objednávku" a tu nám vyplněnou zašlete zpět na email: info@dreamhousereality.cz

 

 

Máte více dotazů nebo chcete PENB objednat? Kontaktujte nás: